Czym jest zdolność kredytowa.

0
20

Zdolność kredytowa.

Zdolność kredytowa jest wskaźnikiem jakie pokazuje jaką ma możliwość kredytobiorca do tego, aby spłacić zobowiązania o określonej wartości łącznie z odsetkami w terminie jaki został określony w umowie kredytowej. Taka umowa zawierana jest pomiędzy bankiem, a osobą, która te pieniądze chce pożyczyć. To na jaki kredyt jest nas stać uzależnione jest przede wszystkim od poziomu naszych dochodów. Mogą być to dochody pojedynczej osoby, lub jeżeli kredyt bierze małżeństwo brany jest dochód jaki osiągają wspólnie. Na wielkość kredytu jaką przyzna nam bank wpływa również to jakie mamy inne wydatki i koszta związane z utrzymaniem nieruchomości jaką zamieszkujemy. Zdolność kredytowa jest bardzo ważnym wskaźnikiem, jaki jest zawsze wyliczany, kiedy składamy w banku wniosek o kredyt. Jest wiele rzeczy, od których zależy wielkość naszej zdolności kredytowej i w każdym banku w jakim złożymy wniosek zdolność kredytowa może się nieco różnić.

Co wpływa na wielkość zdolności kredytowej.

Na wielkość zdolności kredytowej wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest liczba osób jakie ma na utrzymaniu osoba składająca wniosek o kredyt. Najczęściej jest to liczba dzieci w rodzinie jaka stara się o przyznanie kredytu. Zależność liczby osób w rodzinie do wielkości zdolności kredytowej jest taka, że im większa jest liczba osób na utrzymaniu wnioskodawcy, tym mniejsza kwotę kredytu bank będzie w stanie mu przyznać. Przeważnie jedno dziecko obniża o około 6% maksymalna wysokość zdolności kredytowej jaką przyzna nam bank. Określenie kosztów utrzymania mieszkania, czy też domu, czy też wielkość zadłużenia na karcie kredytowej, linia kredytowa, czy też wysokość składek na ubezpieczenie również wpływają na możliwość spłacenia kredytu przez kredytobiorcę. Wszystkie te czynniki pokazują, że nawet dwie osoby, które mają jednakowe dochody netto mogą mieć zupełnie inne wyniki zdolności kredytowej w różnych bankach. Inne też rezultaty osiągnie osoba, która pracuje na umowę na czas określony, a inne osoba pracująca na czas nieokreślony lub na umowę zlecenie, lub umowę o dzieło. Inne wyniki będą miały również osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Co ważne inne będzie mieć przedsiębiorca, który prowadzi dużą firmę, a zupełnie inne osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Banki sprawdzają, czy dany dochód daje gwarancję systematycznej spłaty zadłużenia przez cały okres kredytowania. Przez to jak bardzo różnią się sposoby obliczania zdolności kredytowej w każdym banku wyniki mogą być inne.

Czy samemu można sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Wartość zdolności kredytowej można obliczyć również samemu. W internecie są specjalne kalkulatory, które taką zdolność wyliczają. Trzeba wpisać kilka ważnych parametrów, aby móc mniej więcej dowiedzieć się o jaki kredyt możemy się ubiegać. Podczas wyliczania zdolności kredytowej najczęściej brane są pod uwagę dochody w skali roku. Niska wartość zdolności kredytowej jest bardzo często głównym powodem odmowy przyznania kredytu przez bank. Jeżeli zdarzy się takowa sytuacja warto uzbierać odpowiednią wartość wkładu własnego. Bank uzna, że skoro jesteśmy w stanie odłożyć określoną sumę pieniędzy będziemy w stanie spłacić kredyt jaki zaciągnęliśmy. Zdolność kredytową każdy z nas może zwiększyć. Można wziąć kredyt z drugą osobą. Wówczas nasze dochody będą większe i tym samym większa będzie nasza zdolność kredytowa. Warto również przed zaciągnięciem kredytu spłacić inne zobowiązania, w tym karty kredytowe, inne kredyty i pożyczki. Jeżeli są sposoby na zwiększenie zdolności kredytowej to warto z nich skorzystać.