Jakie są kredyty gotówkowe

0
44

Kredyty gotówkowe to jedna z bardziej ryzykownych form inwestycji dla banku. Najpopularniejsze są trzy rodzaje kredytów gotówkowych. Pierwszym z nich są limity kredytowe w rachunku bieżącym klienta, drugim są karty kredytowe, które są stosunkowo podobne do limitów na rachunku ponieważ oba charakteryzują się możliwością dysponowania środkami przez klienta do pewnej kwoty. Trzecim rodzajem kredytów gotówkowych są po prostu kredyty udzielane w formie przelewu na rachunek kredytobiorcy.

Limity kredytowe w rachunku oraz karty kredytowe

Zarówno w przypadku limitów kredytowych jak i kart kredytowych bank daje możliwość swojemu klientowi na dysponowanie środkami do pewnej kwoty, limitu ustalonego przez bank. Zazwyczaj bank ustala limity w zalezności od zdolności kredytowej danego klienta, zazwyczaj klienci którzy mają większe dochody otrzymują większe limity. Dodatkowo limity te mogą być zróżnicowane w zalezności od banku. Warto wspomniec przy okazji limitów kredytowych i kart że są to przykłady kredytów gotówkowych odnawialnych. Przeważnie kredyty takie są odnawiane co miesiąc przez cały rok a po upłynięciu dwunastomiesięcznego okresu klient może przedłużyć taki okres na kolejny rok. Kredyty gotówkowe w tej postaci są stosunkowo drogie, jest to związane z dodatkowym ryzykiem ponoszonym przez bank. Z drugiej strony klient może dysponować dodatkowa ilością pieniędzy do pewnego limitu a odsetki są naliczane od kwoty którą faktycznie wykorzystuje oraz od okresu, w którym jest wykorzystana, tak jest przynajmniej w przypadku wszystkich kart kredytowych.

Kredyt gotówkowych w postaci przelewu.

Kredyty w postaci przelewu pieniędzy na konto klienta także nie są najtańsze. Jak to jest w przypadku kredytów gotówkowych w odróżnieniu do kredytów bezgotówkowych także i tutaj pieniądze można wykorzystać na dowolny cel. Również tak samo jak w poprzednich przypadkach trzeba spełniać pewne kryteria, z których najważniejszym jest posiadanie zdolności kredytowej czyli w tym przypadku posiadanie stałego źródła dochodu lub jakiegoś innego zabezpiecznienia. Dobrym przykładem takiego kredytu jest kredyt studencki. W przypadku kredytu studenckiego pieniądze są przelewane na rachunek studenta co miesiąc, a student może je wykorzystać na dowolny cel. Tutaj także musi być jakieś zabezpieczenie, w przypadku kredytu studenckiego zabezpieczenie mogą zapewnić rodzice lub jeśli nie jest to możliwe student może się udać do banku gospodarki. Kredyt studencki to także przykład jednego z najbardziej preferencyjnych kredytów gotówkowych ponieważ jest on dofinansowany przez fundusze państwowe i jego oprocentowanie może być niższe niż oprocentowanie lokat.